Zapraszamy do zapoznania się z ofertą usług CertTec Polska

CertTec Polska jest spółką prawa handlowego, z polskim kapitałem, działającą w obszarze certyfikacji oraz ocen zgodności.

Rozpoczynając naszą działalność zwróciliśmy uwagę na to jak duże znaczenie w realizacji procesów inwestycyjnych oraz biznesowych ma ocena zgodności z międzynarodowymi standardami.
Gwarantuje to organizacjom pewność działania oraz spełnianie oczekiwań interesariuszy w celu zapewnienia długoterminowego zrównoważonego wzrostu.