Gluten Free System

Certyfikat standardu Gluten Free-System wydany przez CertTec Polska potwierdza, że organizacja uczestnicząca w łańcuchu dostaw środków spożywczych wdrożyła system zarządzania procesami produkcji, w tym nadzoru systemem eliminacji zanieczyszczeń krzyżowych, tak aby spełniać wymagania systemu zarządzania, w którym możliwe jest wytwarzanie produktów przeznaczonych dla osób uczulonych na gluten.

Wniosek o certyfikację
W przypadku zainteresowania usługą certyfikacji prosimy o przesłanie wypełnionego formularza:
Wniosek o certyfikację Systemu Zarządzania – plik w formacie PDF.
Wniosek o certyfikację Systemu Zarządzania – plik w formacie Word.

Proces certyfikacji jest realizowany w następujących etapach:

1) Zaplanowanie procesu certyfikacji
– przygotowanie oferty i umowy o świadczenie usługi certyfikacji,
– przygotowanie planu wizyt audytorów.
2) Audyt wstępny – audytor Jednostki Certyfikującej zapoznaje się z dokumentacją organizacji, w celu sprawdzenia, czy wszystkie wymagania normy zostały wdrożone.
3) Audyt certyfikujący systemu – sprawdzenie realizacji procedur zgodnie z wdrożoną dokumentacją, czyli zbadanie jak system funkcjonuje w rzeczywistości, opracowanie i wydanie raportu z wynikami auditu.
4) Wydanie decyzji o przyznaniu certyfikatu – w oparciu wyniki audytu oraz wymagania procesu certyfikacji wystawiany jest certyfikat potwierdzający zgodność wdrożenia wymagań.
5) Audyt re-certyfikujący – po roku przeprowadzany jest audyt re-certyfikacyjny, (powtórzenie etapów 3,4). Pozytywny wynik audytu re-certyfikacji pozwala na wydanie certyfikatu na kolejny rok.