ISO 14001

Certyfikacja na zgodność z wymaganiami normy ISO 14001 przez Certtec Polska oznacza uzyskanie niezależnego potwierdzenia, że organizacja  zarządza swoimi obowiązkami dotyczącymi środowiska w sposób systemowy, który wspiera środowiskowy filar zrównoważonego rozwoju.

ISO 14001:2015 Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania.
W normie określono wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego, który organizacja może wykorzystać, aby poprawiać środowiskowe efekty swojej działalności.

Wniosek o certyfikację
W przypadku zainteresowania usługą certyfikacji prosimy o przesłanie wypełnionego formularza:
Wniosek o certyfikację Systemu Zarządzania – plik w formacie PDF.
Wniosek o certyfikację Systemu Zarządzania – plik w formacie Word.

Zasady przeprowadzania procesu znajdziecie Państwo tutaj.