ISO 22000

Certyfikacja na zgodność z wymaganiami normy ISO 22000 przeprowadzona przez Certtec Polska oznacza uzyskanie niezależnego potwierdzenia, że organizacja  zarządza swoimi procesami przetwarzania żywności w sposób systemowy, oraz zgodny z aktualnymi przepisami i regulacjami.

ISO 22000:2018 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego.

Wymagania tej normy mają zastosowanie do wszystkich organizacji w łańcuchu żywnościowym, niezależnie od wielkości i złożoności – czyli między innymi: producenci pasz, producenci żywności pochodzenia zwierzęcego, pozyskujący rośliny dziko rosnące oraz dzikie zwierzęta, rolnicy, producenci składników żywności, przetwórcy żywności, sprzedawcy detaliczni, organizacje świadczące usługi żywieniowe, usługi kateringowe, sprzątanie i usługi sanitarne, transport, magazynowanie i dystrybucja, dostawcy sprzętu, środków czyszczących i dezynfekujących, materiałów opakowaniowych i innych materiałów mających kontakt z żywnością.

Wniosek o certyfikację
W przypadku zainteresowania usługą certyfikacji prosimy o przesłanie wypełnionego formularza:
Wniosek o certyfikację Systemu Zarządzania – plik w formacie PDF.
Wniosek o certyfikację Systemu Zarządzania – plik w formacie Word.

Zasady przeprowadzania procesu znajdziecie Państwo tutaj.