ISO 28000

Wdrożenie i certyfikacja na zgodność z normą ISO 28000 przeprowadzona przez CertTec Polska to potwierdzenie zgodności z wymogami polityki zarządzania bezpieczeństwem oraz wykazanie faktu przyczyniania się do zwiększenia bezpieczeństwa usług świadczonych w łańcuchu dostaw.

ISO 28000:2007 System Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw. Norma została ustanowiona z ukierunkowaniem na organizacje prowadzące  działalność związaną z łańcuchem dostaw, które mają zamiar ustanowić, wdrożyć, utrzymywać i doskonalić funkcjonujący w nich system zarządzania bezpieczeństwem.

Zasady przeprowadzania procesu znajdziecie Państwo tutaj.