ISO 37001

Certyfikat ISO 37001 wydany przez CertTec Polska potwierdza spełnienie w organizacji wymagań odnoszących się do ustanowienia, wdrożenia, utrzymania, przeglądu i doskonalenia systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi.

ISO 37001:2017 Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi. Wymagania i wytyczne stosowania.
W normie ustalono wymagania i podano wytyczne dla systemu zarządzania, którego celem jest pomoc organizacji w zapobieganiu, wykrywaniu i reagowaniu na korupcję i uzyskanie zgodności z prawodawstwem antykorupcyjnym oraz z dobrowolnymi zobowiązaniami mającymi zastosowanie do działań organizacji.


Wniosek o certyfikację
W przypadku zainteresowania usługą certyfikacji prosimy o przesłanie wypełnionego formularza:
Wniosek o certyfikację Systemu Zarządzania – plik w formacie PDF.
Wniosek o certyfikację Systemu Zarządzania – plik w formacie Word.

Zasady przeprowadzania procesu znajdziecie Państwo tutaj.