ISO 45001

Certyfikacja na zgodność z normą ISO 45001  przeprowadzona przez CertTec Polska ma zastosowanie do każdej organizacji, która chce ustanowić, wdrożyć i utrzymywać system zarządzania BHP w celu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, eliminowania zagrożeń i minimalizacji ryzyk oraz korzystać z szans dotyczących BHP i odnosić się do niezgodności z systemem zarządzania BHP związanych z prowadzoną działalnością.

iSO 45001:2018 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania i wytyczne stosowania.
W normie określono wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) i podano wytyczne dotyczące stosowania tego dokumentu, aby umożliwić organizacjom zapewnienie bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy, przez zapobieganie urazom i dolegliwościom zdrowotnym związanym z pracą, a także przez proaktywną poprawę efektów działania w zakresie BHP.

Wniosek o certyfikację
W przypadku zainteresowania usługą certyfikacji prosimy o przesłanie wypełnionego formularza:
Wniosek o certyfikację Systemu Zarządzania – plik w formacie PDF.
Wniosek o certyfikację Systemu Zarządzania – plik w formacie Word.

Zasady przeprowadzania procesu znajdziecie Państwo tutaj.