ISO 50001

Certyfikacja systemu zarządzania wg normy ISO 50001 przeprowadzona przez CertTec Polska to niezależna ocena umożliwiająca organizacji wykorzystanie systematycznego podejścia w osiąganiu ciągłej poprawy wyniku energetycznego i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Energią.

ISO 50001:2018 Systemy zarządzania energią. Wymagania i wytyczne dotyczące stosowania.
W normie określono wymagania dotyczące ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Energią.

Wniosek o certyfikację
W przypadku zainteresowania usługą certyfikacji prosimy o przesłanie wypełnionego formularza:
Wniosek o certyfikację Systemu Zarządzania – plik w formacie PDF.
Wniosek o certyfikację Systemu Zarządzania – plik w formacie Word.

Zasady przeprowadzania procesu znajdziecie Państwo tutaj.