ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001:2014 Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa — Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wymagania.

Posiadając certyfikat ISO/IEC 27001 wydany przez CertTec Polska okazujecie Państwo swoje zaangażowanie oraz zgodność z najlepszymi światowymi praktykami, zapewniając swych Klientów, dostawców i interesariuszy, że w swojej działalności stawiacie bezpieczeństwo informacji na pierwszym miejscu.

Norma obejmuje także wymagania dotyczące szacowania i postępowania z ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa informacji, dostosowanych do potrzeb organizacji. Norma określa wymagania dotyczące ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w odniesieniu do organizacji.

Wniosek o certyfikację
W przypadku zainteresowania usługą certyfikacji prosimy o przesłanie wypełnionego formularza:
Wniosek o certyfikację Systemu Zarządzania – plik w formacie PDF.
Wniosek o certyfikację Systemu Zarządzania – plik w formacie Word.

Zasady przeprowadzania procesu certyfikacji znajdziecie Państwo tutaj.