ISO 9001

Certyfikat  wydany przez CertTec Polska potwierdzający zgodność działania organizacji z  wymaganiami normy ISO 9001 pozwala organizacji wykazać zdolność do:
stałego dostarczania wyrobów lub usług spełniających wymagania klienta i mających zastosowanie wymagań prawnych i regulacyjnych, oraz
dążenia do zwiększenia zadowolenia klienta przez skuteczne stosowanie systemu, łącznie z procesami doskonalenia systemu i zapewnienia zgodności z wymaganiami klienta i mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi.

ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością. Wymagania.
To międzynarodowa norma ciesząca się uznaniem na całym świecie. Określa wymagania, które powinien spełnić system zarządzania jakością każdej organizacji.

Wniosek o certyfikację
W przypadku zainteresowania usługą certyfikacji prosimy o przesłanie wypełnionego formularza:
Wniosek o certyfikację Systemu Zarządzania – plik w formacie PDF.
Wniosek o certyfikację Systemu Zarządzania – plik w formacie Word.

Zasady przeprowadzania procesu certyfikacji – kliknij tutaj.