ODO System

Certyfikat potwierdzający systemowe podejście do wdrożenia zasad Ochrony Danych Osobowych wydany przez CertTec Polska jest dedykowany dla organizacji które zamierzają uzyskać potwierdzenie systemowego podejścia co do wyboru i wdrożenia zabezpieczeń w ramach procesu wdrażania aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych.

Certyfikacja systemu zarządzania Wdrożenia Ochrony Danych Osobowych przeprowadzona przez CertTec Polska odnosi się do spełnienia standardów bezpieczeństwa danych osobowych w organizacji oraz praktyk zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych, w tym wyboru, wdrażania i zarządzania zabezpieczeniami, z uwzględnieniem środowiska (środowisk) w którym (których) w organizacji występuje (-ą) ryzyko. Standardy bezpieczeństwa danych osobowych odnoszą się do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, inaczej Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, RODO (ang. General Data Protection Regulation, GDPR).

Wniosek o certyfikację
W przypadku zainteresowania usługą certyfikacji prosimy o przesłanie wypełnionego formularza:
Wniosek o certyfikację Systemu Zarządzania – plik w formacie PDF.
Wniosek o certyfikację Systemu Zarządzania – plik w formacie Word.

Proces certyfikacji jest realizowany w następujących etapach:
1) Zaplanowanie procesu certyfikacji
– przygotowanie oferty i umowy o świadczenie usługi certyfikacji,
– przygotowanie planu wizyt audytorów.
2) Audyt wstępny – audytor Jednostki Certyfikującej zapoznaje się z dokumentacją organizacji, w celu sprawdzenia, czy wszystkie wymagania normy zostały wdrożone.
3) Audyt certyfikujący systemu – sprawdzenie realizacji procedur zgodnie z wdrożoną dokumentacją, czyli zbadanie jak system funkcjonuje w rzeczywistości, opracowanie i wydanie raportu z wynikami auditu.
4) Wydanie decyzji o przyznaniu certyfikatu – w oparciu wyniki audytu oraz wymagania procesu certyfikacji wystawiany jest certyfikat potwierdzający zgodność wdrożenia wymagań.
5) Audyt re-certyfikujący – po roku przeprowadzany jest audyt re-certyfikacyjny, (powtórzenie etapów 3,4). Pozytywny wynik audytu re-certyfikacji pozwala na wydanie certyfikatu na kolejny rok.