Szkolenia

Oferujemy szkolenia z  tematyki:

– systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001

– systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001

–  systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności  ISO 22000

– systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001

– dobrych praktyk higienicznych i produkcyjnych oraz system HACCP

– systemu jakości w przemyśle motoryzacyjnym zgodnie z IATF 16949

–  ISO 29990 Usługi edukacyjne dla potrzeb kształcenia i szkolenia

– normy ISO 17065 Ocena zgodności – wymagania dla jednostek
certyfikujących produkty, procesy, usługi

– normy ISO 17067 Ocena zgodności. Podstawy certyfikacji wyrobów
oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów

Zapraszamy do kontaktu.